کرمانشاه- مرز خسروی که امسال به صورت ۲۴ ساعته فعالیت دارد شاهد تردد روان شبانه زائران از پایانه مرزی خسروی است.
به گزارش خبرنگار مهر، مرز خسروی که امسال به صورت ۲۴ ساعته فعالیت دارد شاهد تردد روان شبانه زائران از پایانه مرزی خسروی است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin