کرمانشاه- با توجه به گرمای هوا در مرز خسروی با آب پاشی نسبت به خنک کردن زائران اربعین و تعدیل دمای هوا اقدام می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به گرمای هوا در مرز خسروی با آب پاشی نسبت به خنک کردن زائران اربعین و تعدیل دمای هوا اقدام می‌شود.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin