شلمچه – با وجود افزایش بازگشت زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه ولی تردد زائران در این گذرگاه بسیار روان و آسان صورت می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، گذرگاه مرزی شلمچه یکی از مرزهای رسمی کشور برای عبور و مرور زائران به منظور شرکت در مراسم اربعین حسینی است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin