در جلسه امروز کمیسیون حقوقی موسی غضنفرآبادی مجددا به عنوان رییس این کمیسیون انتخاب شد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسه امروز خود اعضای هیات رییسه کمیسیون را در سال پایانی مجلس یازدهم انتخاب کرد.
بر این اساس موسی غضنفرآبادی به عنوان رئیس کمیسیون، محمد موحد و حسن نوروزی به عنوان نواب رییس کمیسیون حقوقی ‌قضایی تعیین شدند.
هاجر چنارانی و محمدتقی نقدعلی دبیران و کاظم دلخوش نیز سخنگو کمیسیون قضایی و حقوقی شدند.
انتهای پیام

source

توسط postbin