جزئیات برنامه زمانبندی انتخاب واحد تکمیلی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.
به گزارش ایسنا، براساس برنامه زمان‌بندی شده، انتخاب واحد تکمیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول توسط سامانه آموزشیار انجام شده و از ۲۶ شهریور ماه آغاز می‌شود و تا ۳۰ شهریور ماه ادامه دارد.
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای انتخاب واحد در نیمسال اول باید به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.
برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد تکمیلی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی به شرح جدول زیر است:
جزئیات زمانبندی انتخاب واحد تکمیلی دانشگاه آزاد اعلام شد
انتهای پیام 

source

توسط postbin