محمدرضا جامی درگفت وگو با ایلنای گلستان اظهارکرد: بیش از ۱۸ هزار تن بذر گندم در استان خریداری شده است که بذر گندم شامل رقم‌های تیرگان، کوهدشت، کلکتور، آراز، تکتاز، آرمان و معراج طبقات پرورشی، مادری و گواهی است.

وی ادامه داد: از این مقدار ۸ هزار تن آن فرآوری و ۶ هزار هزار تن لیبیل زنی شده است. تاکنون بیش از ۵ هزار تن گندم بین عاملین شهرستانی در استان توزیع شده است. استان ۱۱ مرکز تولید گندم بذری دارد که ۶ مرکز آن تحت مدیریت تعاون روستایی است.

جامی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲ هزار تن بذر بین کشاورزان گلستان به فروش رسیده است و همچنین برای حفظ رکورد تولید در محصول گندم باید بذر گندم مورد حمایت بیشتری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: تعاون روستایی استان در سالجاری برای خرید گندم بذری از کشاورزان طرف قرارداد کاشت گندم بذری مبلغ بیش از سه هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.
نرم افزار موبایل ایلناsource

توسط postbin