دایناسوری که خاص‌ترین شاخ‌های تاریخ را داشت

نام دایناسور جدید را لاکیسِراتوپس رانگیفورمِس (Lokiceratops rangiformis) گذاشته‌اند؛ این یکی از بزرگ‌ترین و پرآذین‌ترین دایناسورهای شاخداری است که تاکنون کشف شده است. این دایناسور شاخدار ویژگی‌های منحصر به فردی…