اگر شورای شهر برای تهرانی‌ها احترام قائل بود، باید «زاکانی» را عزل می‌کرد

عباس عبدی، تحلیل‌گر مسایل سیاسی و اجتماعی در واکنش به کمپین برکناری علیرضا زاکانی از شهرداری تهران نوشت: «اگر شورای شهر تهران برای تهرانی‌ها اندکی احترام قائل بود با آن…