اسامی فهرست نهایی کاندیداهای مورد حمایت شبکه سامان در انتخابات مجلس خبرگان در سراسر کشور

۰۸ / ۱۲ / ۱۴۰۲ – ۲۰:۲۷:۱۰ فهرست نهایی کاندیداهای خبرگان رهبری مورد حمایت حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی، جبهه متحد مستقلین انقلابی ایران (شبکه سامان) در پنجمین…