درخواست از وزیر اقتصاد برای بهره‌مندی از مزایای تجدید ارزیابی

به گزارش صدای بورس، امیرمهدی صبائی گفت: اصلاح مفاد استاندارد حسابداری شماره ۱۵ طی نامه‌ای از وزیر اقتصاد درخواست شد. وی گفت: برای بهره‌مندی «هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری» از مزایای…