ماه: نوامبر 2023

فعالیت تاکسی‌های خودران کروز موقتاً به‌حالت تعلیق در آمد

به‌دنبال تصادف یکی از تاکسی‌های خودران کروز در کالیفرنیا با یک عابر پیاده، این کمپانی فعالیت تمامی تاکسی‌های خودران را، که با نام روبوتاکسی شناخته می‌شوند، به‌حالت تعلیق درآورد. دپارتمان…