به گزارش ایلنا، امیر لاجوردی جانشین وزیر ارتباطات در امور ارتباطات گفت: شبکه ارتباطی کشور در شرایط پایداری است .

وی افزود: عدم پاسخگویی برخی از سکوها ارتباطی به پهنای باند شبکه ارتباطی کشور ندارد.

لاجوردی تاکید کرد: مشکل شاد نیز توسط این سکو حل خواهد شدانتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلناsource

توسط postbin