آیت الله جوادی آملی:

asdasdاین مملکت همه‌اش مملکت گریه نیست. با گریه مشکل حل نمی‌شود.

آیت الله جوادی آملی:

«این مملکت همه‌اش مملکت گریه نیست. شعرای فردوسی منش تربیت کنید با گریه مشکل حل نمی‌شود. با حماسه مشکل حل می‌شود. البته مثل فردوسی شدن کار آسانی نیست. حکیم بود فیلسوف بود ادیب بود نام آور بود، کاری کرد که شرف ایرانی در آن کار است»

 انتهای پیام/

نرم افزار موبایل ایلنا


source

توسط postbin