وحیدی با اشاره به اینکه خدمت به مردم توفیقی است که نصیب ما شده است افزود: نیازمندی هایی در کشور وجود دارد که باید نسبت به برطرف نمودن آنها اقدام کرد و در همین راستا باید تولید داده ها در خدمت پیشرفت کشور قرار گیرد.

وی ادامه داد: با پیشرفت فناوری و پیچیدگی در سیستم ها، فرار از احراز هویت های واقعی را می تواند به دنبال داشته باشد و گاهاً باعث بروز مشکلاتی خواهد شد و به همین دلیل نقش احراز هویت محسوس تر خواهد شد.

وحیدی با تاکید بر اینکه احراز هویت یک نقطه کلیدی است افزود: هویت حقیقی و تعیین فرد مورد نظر بصورت های مختلفی قابل تایید است و تطبیق افراد بر اساس تصویر، فناوری خاص خود را دارد اما نباید به همین اکتفا نموده و باید بر روی مصادیق دیگیری نظیر صدا و آواشناسی نیز فعالیت نماییم.

وی افزود: باید هرمشخصه ای که براساس آن بتوانیم احراز هویت نمائیم را در نظر بگیریم.

وی با اشاره به اینکه تامین نیازمندیهای دستگاه ها امر مهمی است افزود: داده ها و اطلاعات به عنوان یکی از بزرگترین ثروت ها قلمداد می شود و مردم باید بدانند از این اطلاعات حفاظت می شود.

وزیر کشور همچنین در ادامه با اشاره به صدور هوشمند شناسنامه نوزاد نیز اظهار داشت: در صدور شناسنامه نوزاد کار ارزشمندی صورت گرفته است و به لحاظ اتقان که بلافاصله ولادت به ثبت می رسد و افراد به راحتی می توانند شناسنامه نوزاد خود را دریافت کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی درخصوص متمرکز سازی چاپ و صدور شناسنامه در مراکز استان ها نیز این امر را موجب افزایش بهره وری دانست و عنوان داشت: امیدوارم که سازمان ثبت احوال به عنوان سازمانی پیشرو به سوی دستیابی به فناوری های مورد نیاز حرکت نماید.

وی در ادامه با تاکید بر صدور 34 میلیون شناسنامه قدیمی نیز افزود: باید از ظرفیت ها استفاده شود و با تلاش مضاعف نسبت به تعویض آنها اقدم نمود.

source

توسط postbin