صحنه های داوری دیدار استقلال خوزستان و آلومینیوم بررسی شد.

source

توسط postbin