همزمان با تشدید اعتراضات دانشگاهی در طرفداری از مردم فلسطینی؛ دانشگاه پلی تکنیک تورین ایتالیا و دانشگاه آمستردام هلند روز دوشنبه ۱۳ مه (۲۴ اردیبهشت) شاهد برگزاری تظاهرات دانشجویی و برپایی چادرهای تحصن بودند.

شرکت‌کنندگان در این اعتراضات خواهان محروم کردن موسسات اسرائیلی از همکاری‌های بین دانشگاهی در مدت زمان ادامه درگیری‌ها در نوار غزه هستند.

کارکنان دانشگاه و دانشجویان خواستار یک تصمیم هماهنگ و مشترک برای قطع روابط دانشگاهی با اسرائیل شدند.

این موج همبستگی جهانی با مردم فلسطینی در حالی رخ می‌دهد که اسرائیل در صدد پیشروی در عمق آخرین پناهگاه فلسطینیان در نوار غزه یعنی شهر رفح است.

source

توسط postbin