این اجرا با حضور رقصندگان از بروکسل، پاریس و سنگال، بخشی از جشنواره یوروپالیا است که پایان ریاست بلژیک بر شورای اروپا را جشن می‌گیرد. رقصندگان پس از یک ماه تمرین در این جشنواره حرکاتی الهام گرفته از سبک‌های هیپ هاپ، بریک دنس و حرکات موزونی متاثر از مناطق آفریقا را به نمایش گذاشتند.

در همین حال، در ونزوئلا هم صدها نفر مراسم سنتی «رقص شیاطین» را جشن گرفتند. این سنت ۲۷۵ ساله ریشه در مراسم دعا برای خشکسالی و اعتراضات بردگان دارد. هر دو این رویداد‌ها میراث فرهنگی را از طریق رقص و مشارکت اجتماعی  برجسته کردند.

source

توسط postbin