سازمان ملل در ایفای مسوولیت اخلاقی خود درقبال غزه ناکام مانده است

به گزارش ایلنا، متن سخنرانی حسین امیرعبداللهیان که قرار بود در نشست دیروز شورای امنیت توسط وزیر امور خارجه کشورمان قرایت شود، اما به دلیل تأخیر در صدور روادید هیأت ایرانی از سوی آمریکا، امکان…